Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van entomologisch onderzoek. Met de juiste expertise op het gebied van soortecologie, zijn wij in staat een gebied dekkend en vakkundig te onderzoeken. Wij beschikken over de juiste ontheffingen en hebben een grote hoeveelheid materiaal tot onze beschikking om een gebied goed te inventariseren of te monitoren op vlinders, libellen, sprinkhanen, kevers, wantsen etc.

Wij kunnen voor u de volgende onderzoeken uitvoeren:

  • Dag en nacht actieve vlinderonderzoek, zoals transect tellingen, gebiedsinventarisaties en -monitoring, (on)bemande lichtvallen, rupsen zoeken etc.
  • Libellen onderzoek, door middel van larvenhuidjesonderzoek, schepnet, vlindernet, transect tellingen, gebiedsinventarisaties of -monitoring etc.
  • Sprinkhanen en krekel onderzoek, op gehoor en op zicht, met o.a. sleepnet etc. in heel Nederland.
  • Kevers, overige insecten en arachnieden onderzoek, bemonstering middels potvallen, zichtwaarnemingen, schepnet, sleepnet, vlindernet etc.
  • Landslakken en zoet en zoutwater mollusken, inventarisatie middels zichtwaarnmingen, schepnet, sleepnet, vlindernet etc.