Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van entomologisch onderzoek. Met de juiste expertise op het gebied van soortecologie, zijn wij in staat een gebied dekkend en vakkundig te onderzoeken.


Wij kunnen voor u onder andere de volgende onderzoeken uitvoeren:

• Dag en nacht actieve vlinderonderzoek, zoals transect tellingen, gebiedsinventarisaties en -monitoring, (on)bemande lichtvallen, rupsen en eitjes zoeken etc.

• Libellen onderzoek, door middel van larvenhuidjesonderzoek, schepnet, vlindernet, transect tellingen, gebiedsinventarisaties of -monitoring etc.

• Sprinkhanen en krekel onderzoek, op gehoor en op zicht, met o.a. sleepnet etc. in heel Nederland.

• Kevers, overige insecten en arachniden onderzoek, bemonstering middels potvallen, zichtwaarnemingen, schepnet, sleepnet, vlindernet etc.

• Landslakken en zoet en zoutwater mollusken, inventarisatie middels zichtwaarnemingen, schepnet, sleepnet, vlindernet etc.