Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek naar beschermde muizen, d.m.v. live-traps en o.a. loopbuizen. Wij beschikken over de juiste ontheffingen en hebben een grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal tot onze beschikking om een terrein / gebied goed te onderzoeken op de aan- of afwezigheid van beschermde muizen.


Wij kunnen voor u onder andere de volgende onderzoeken uitvoeren:

• Live-trap onderzoek Veldspitsmuis met Heslinga en Longworth live-traps.

• Live-trap onderzoek Waterspitsmuis met Heslinga en Longworth live-traps en loopbuizen.

• Live-trap onderzoek Noordse Woelmuis met Heslinga en Longworth live-traps.

• Live-trap onderzoek Grote bosmuis met Heslinga en Longworth live-traps.

• Onderzoek naar muizen met putvallen.