Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek naar, en monitoring van marterachtigen als das, otter, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel en amerikaanse nerts. Met de juiste expertise op het gebied van soortecologie, zijn wij in staat een gebied dekkend en vakkundig te onderzoeken. Wij beschikken over de juiste ontheffingen en hebben een grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal tot onze beschikking.


Wij kunnen voor u onder andere de volgende onderzoeken uitvoeren:

• Wildcamera onderzoek met professionele wildcameras.

• Onderzoek met doorloopbuizen, mostela en struikrover fotovallen.

• Haarvalonderzoek met diverse soorten haarvallen.

• Sporenonderzoek.

• Kadaveronderzoek met monstername voor DNA analyse.

• Warmtebeeld camera onderzoek met professionele warmtebeeldcameras van het merk Pulsar.

• Transecttellingen op de fiets of met auto.