Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van visstand- en vismonitoringonderzoek en het afvissen van wateren. Wij beschikken dan ook over de juiste ontheffingen en hebben een grote hoeveelheid materiaal tot onze beschikking om een bepaald gebied goed te bemonsteren op vissoorten.


Wij kunnen voor u onder andere de volgende vis onderzoeken uitvoeren:

• Visstandonderzoek KRW-visbemonsteringen, electrovisserij, schepnet, zegen, etc. in combinatie met sonar.

• Vismigratieonderzoek fuiken, electrovisserij, schepnet, zegen, kuilnet en kruisnet.

• Afvissen van wateren en herplaatsen visbestanden door middel van zegen, electrovisserij en schepnetten.