Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van Vogel onderzoek, inventarisatie en monitoring. Wij beschikken dan ook over de juiste ontheffingen en hebben een grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal tot onze beschikking.


Wij kunnen voor u onder andere de volgende vogelonderzoeken uitvoeren:


• Broedvogel inventarisatie en monitoring in het kader van inrichting of beheermonitoring conform de Sovon BMP methodiek.

• Watervogels- en slaapplaats inventarisatie en monitoring t.b.v. Natura2000, HVP tellingen, inrichting of beheermonitoring.

• Nesten zoeken ten bate van werkzaamheden tijdens het broedseizoen.

• Infrarood en warmtebeeld camera onderzoek t.b.v. exacte verblijfplaats locaties, slaapplaatstellingen, aantallen, vlieg- en vluchtgedrag.