Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van vleermuisonderzoek, -inventarisatie en -monitoring. Door onze uitgebreide expertise zijn wij o.a. in het bezit van een ontheffing voor mistnetonderzoek en beschikken wij over ruim voldoende onderzoeksmateriaal.

Wij kunnen voor u o.a. de volgende vleermuisonderzoeken uitvoeren:


• Batdetector onderzoek met Pettersson Time Expansion batdetectors naar oa verblijfplaatsen, vliegroutes, foerageerroutes;

• Batrecorder onderzoek met bemande en onbemande Full Spectrum SM4Bat & Batlogger vleermuisrecorders;

• Mistnet en harpval onderzoek, we hebben hiervoor de benodigde onthefffingen, materiaal en ervaring;

• Telemetrie en GPS onderzoek, we hebben hiervoor de benodigde onthefffingen, materiaal en kennis;

• Boomcamera en endoscopisch onderzoek naar aanwezige vleermuizen in boomholten of -spleten of in spouwmuren;

• Infraroodcamera onderzoek naar verblijfplaatsen, monitoring impact ruimtelijke ontwikkelingen op vlieggedrag;

• Warmtebeeldcamera onderzoek met Pulsar Thermal Imaging naar o.a. verblijfplaatsen, vliegroutes, impact studies;

• Analyse vleermuisgeluiden met SonoBat, Kaleidoscope, Batsound, Batexplorer en Anabat Insight.