Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van vleermuisonderzoek, -inventarisatie en -monitoring. Door onze uitgebreide expertise zijn wij o.a. in het bezit van een ontheffing voor mistnetonderzoek en beschikken wij over ruim voldoende onderzoeksmateriaal.


Wij kunnen voor u onder andere de volgende vleermuisonderzoeken uitvoeren:


• Batdetector onderzoek met Pettersson Time Expansion batdetectors naar oa verblijfplaatsen, vliegroutes, foerageerroutes.

• Batrecorder onderzoek met bemande en onbemande Full Spectrum SM4Bat & Batlogger vleermuisrecorders.

• Mistnet en harpval onderzoek, we hebben hiervoor de benodigde onthefffingen, materiaal en ervaring.

• Telemetrie en GPS onderzoek, we hebben hiervoor de benodigde onthefffingen, materiaal en kennis.

• Boomcamera en endoscopisch onderzoek naar aanwezige vleermuizen in boomholten of -spleten of in spouwmuren.

• Infraroodcamera onderzoek naar verblijfplaatsen, monitoring impact ruimtelijke ontwikkelingen op vlieggedrag.

• Warmtebeeldcamera onderzoek met Pulsar Thermal Imaging naar o.a. verblijfplaatsen, vliegroutes, impact studies.

• Analyse vleermuisgeluiden met SonoBat, Kaleidoscope, Batsound, Batexplorer en Anabat Insight.